FUNDACJA KOBIETOM

NASZE CELE

Integrowanie środowiska kobiet.

Propagowanie wiedzy z zakresu samorozwoju, komunikacji interpersonalnej, mediacji, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów, wychowania dziecka w rodzinie, zarządzania finansami osobistymi i profilaktyki zdrowotnej.

Wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc pomiędzy kobietami działającymi w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego.

Promowanie i zachęcanie do rozwoju usług wspomagających przedsiębiorcze kobiety i ułatwiających im utrzymanie równowagi między pracą i życiem rodzinnym.

Propagowanie działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn.


JAK JE REALIZUJEMY

Organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, targów i odczytów.

Organizowanie regularnych spotkań kobiet w ramach „Sabatu Szczęśliwych Czarownic”.

Prowadzenie doradztwa zawodowego, prawnego, ekonomicznego, psychologicznego i w zakresie kompetencji społecznych i innych.

WESPRZYJ PODOPIECZNYCH NASZEJ FUNDACJI